Troy Lee Designs JERSEY GP Air Roll Out Slate Blue

JERSEY GP Air Roll Out
Black
Light Grey
Red
Slate Blue

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

คุณสมบัติ

  • Ride Fit
  • Blue Sign Certified TLD Air Knit
  • Silicone “Troy Lee Designs” Signature on Tail
  • Wicking & Quick Dry Finishes

JERSEY SIZE CHART (CM.) SM MD LG XL 2X
1. CENTER FRONT FROM HIGH POINT SHOULDER
72.4
74.3
76.2
78.11
80
2. CENTER BACK FROM HIGH POINT SHOULDER
77.5
79.38
81.3
83.19
85.1
3. CHEST
50.8
54.6
58.4
62.2
67.3
4. WAIST
50.8
54.6
58.4
62.2
67.3
5. SLEEVE OPENING
9.53
10.2
10.8
11.4
12.1
6. SLEEVE LENGTH
85.1
87.6
90.2
92.7
95.3
2power and Cookie เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อปรับการใช้งานให้เหมาะกับคุณ วิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์ และเพื่อบันทึกรายการสินค้าในตะกร้าของคุณ เมื่อท่านกด*ACCEPT*หรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ ถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์นี้